Wat zijn uw verplichtingen op boekhoudkundig gebied?

Soms is nog onduidelijk wat u nu verplicht bent als ondernemer om te doen op het gebied van boekhouding. Daarom hieronder wat uitleg.

Kasboek bijhouden:

Elke ondernemer moet zelf zijn kasboek bijhouden. In het kasboek staan de contante transacties. Omdat u daarvan geen bankafschriften krijgt, zult u zelf afschriften moeten maken. Bij de ene ondernemer is het kasboek belangrijker dan bij de andere. Met name als u winkelier bent of horecaondernemer, is het kasboek van belang.

Bewaren en ordenen van gegevens:

U bent verplicht om alles zeven jaar te bewaren. Sommige gegevens moeten 10 jaar worden bewaard. Dit zijn gegevens met betrekking tot onroerend goed.

Een jaarrekening opstellen:

Alle ondernemers zijn verplicht een jaarrekening op te (laten) stellen. Op de jaarrekening zijn verschillende wettelijke regels van toepassing en wel fiscale regels uit de Wet op de Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting en regels uit het Burgerlijk Wetboek. De vorm van een jaarrekening is dus niet vrij te bepalen.

De jaarrekening openbaar maken:

Rechtspersonen zoals B.V.’s zijn ook verplicht om de jaarrekening openbaar te maken via de Kamer van Koophandel.

De jaarrekening bijvoegen bij uw aangifte:

Alle ondernemers zijn verplicht om de jaarrekening bij hun aangifte te doen. Zelfs niet- ondernemers die vermogen ter beschikking stellen moeten nog een eenvoudige jaarrekening toevoegen.

Facturatie:

Wanneer u andere ondernemers als klant hebt, bent u verplicht om een factuur uit te reiken die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wat hebt u er zelf aan? Ondanks dat het nooit leuk is om aan verplichtingen te voldoen, is het ook in uw belang. Zo heeft u altijd een jaarrekening nodig als u naar de bank gaat voor een hypotheek of een krediet. Ook is het nodig om bij subsidies of schadeloosstellingen jaarrekeningen van de afgelopen jaren te hebben. Hetzelfde geldt voor verzekeringsuitkeringen e.d.

Op March 27, 2008