Terug

Wat is fiscaal partnerschap en wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

Alex Jansen

L.s,

 

Wat is fiscaal partnerschap en wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Zijn er nog andere alternatieven?

 

Bij voorbaat dank


1 Antwoord

Antwoord van Knops Accountantskantoor

Fiscaal partnerschap houdt in dat twee personen die samenwonen, kiezen om de fiscale posten in één aangiften te willen opvoeren zodat hiermee de mogelijkheid bestaat om een optimaal gebruik te maken van het effect van aftrekposten en de progressie van de belastingschijven.

 

Dit is meestal de aftrek van hypotheekrente van de eigen woning en het optimaal profiteren van de heffingskortingen. Bijkomend voordeel is dat bij een eventueel overlijden van een van de partners ook gebruik kan worden gemaakt van de verhoogde vrijstellingen in het kader van de erfbelasting.

 

In principe zijn er weinig of geen nadelen aan fiscaal partnerschap. Een eventueel nadeel zou kunnen gaan ontstaan bij een verbreking van de samenwoning omdat een belastingteruggave dan niet gekoppeld is aan de persoon maar aan beiden. Hierdoor moet er gedeeld worden waardoor er meningsverschillen kunnen ontstaan en vertraging bij de verrekening tussen de partners.