Terug

Wat moet op huurovereenkomst op de balans gemeld worden?

Pascalle Teuwsen

L.s.,

 

Moet een bedrijf langjarige (zeg looptijd 10 jaar) huuroverenkomst meenemen op haar balans als verplichting? En hoe werkt dat als een huurcontract geen looptijd heeft maar alleen een opzegtermijn. Het contract is dus voor onbepaalde tijd en de huurder kan op enig moment met inachtneming van een vastgestelde opzegtermijn de overeenkomst beeindigen. Moet men dit soort overeenkomsten op de balans melden?

 

Alvast bedankt

 

 

 

 


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Dag Pascalle,

 

Mijn antwoord heeft alleen betrekking op bedrijven die hun jaarrekening moeten publiceren (voornamelijk BV's en NV's).

Dergelijke verplichtingen verschijnen niet op de balans. Wel moet in de toelichting er melding van worden gemaakt onder het hoofd "Niet in de balans opgenomen verplichtingen".

Wat van belang is, is of de huurder een opzegtermijn heeft. Zo niet, dan is er geen verplichting. Zo ja, dan is er wel een verplichting. Is er een verplichting, dan de jaarlijkse huursom vermelden en de looptijd (onbepaald met een opzegtermijn van xx maanden).

 

Dam Accountancy

Ronald Dam